Standardizované i zakázkové
výcvikové programy v oblastech

 

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

•  Poslání, vize podniku a strategický rámec rozvoje řízení
•  Podnikatelská strategie a strategické plánování 
•  Strategické scénáře pro turbulentní prostředí 
•  Metody aktualizace podnikatelské strategie 
•  Prosazení strategie jako proces řízené změny 
•  Tvorba podnikatelského plánu organizační jednotky ve vazbě na firemní strategii 
•  Analýza strategie konkurentů 
•  Strategický rámec shody 
•  Tvorba ekonometrických modelu trhů a ocenění podnikatelských efektů alternativních strategií 
•  Strategický informační systém
•  Audit podnikatelského zdraví organizace
•  Audit vytváření klíčových způsobilostí - zdrojů konkurenčních výhod firmy

 

ŘÍZENÍ ZMĚNY, TRANSFORMAČNÍ PROCESY

•  Příprava na řízení transformačních procesů 
•  Strategie podniku, inovace a řízení změn 
•  Podnik v problémech - strategie obnovy a udržení podnikatelské výkonnosti
•  Řízení krize a restrukturalizace podniku 
•  Firemní kultura a transformace organizace 
•  Transformační řízení a projekty rozvoje lidských zdrojů 
•  Autentická procesní organizace, reinženýring podnikatelských procesů
•  Firemní procesy a jejich organizační a nákladová optimalizace 
•  Strategie a projektové řízení rozvojových procesů, zakládání strategických a transformačních projektů
•  Inovace a změna, řízení projektů 
•  Projektový přístup k řízení vnitrofiremních změn 
•  Zhodnocování intelektuálního kapitálu firmy 
•  Projektové řízení a řízení změny, inovace, transformace podnikové kultury

 

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, PERSONALISTIKA

•  Strategické řízení lidských zdrojů 
•  Intelektuální kapitál 
•  Řízení a rozvoj firemní kultury 
•  Nástroje personálního řízení 
•  Rozvoj potenciálu zaměstnanců 
•  Transformační vůdcovství - leadership 
•  Hodnocení a řízení výkonu manažerů
•  Analýza sociálního klimatu
•  Analýza rozvojových potřeb a projekt manažerské průpravy

 

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

• Zakládání náročných a komplexních projektů
• Zakládání procesů řízené změny
• Podpora při řízení náročných projektů
• Podpora při zavádění projektové kanceláře do organizace firmy
• Zavádění projektových principů řízení do chodu společnosti
• Podpora při vytváření kultury projektového myšlení
• Monitorovací a hodnotící systém projektů
• Řízení klíčových zainteresovaných stran projektu
• Tvorba a řízení projektových týmů
• Kolaborativní nástroje pro rozptýlené a virtuální týmy

 

 

MARKETING, ŘÍZENÍ PRODEJE

•  Marketingové strategie
•  Marketingově řízená firma
•  Marketingové plánování 
•  Operační marketing průmyslových systémů
•  Řízení klíčových zákazníků (Key Account Management)
•  Strategie a řízení výrobku (Product Management)
• Řízení značek (Brand Management)
•  Marketing v epoše e-businessu
•  Marketingové informační systémy, databázový marketing a výzkum trhu
•  Moderní prodejní metody
•  Řízení obchodních vztahů
•  Řízení obchodníků a pracovníků prodeje
•  Obchodní vyjednávání

 

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI A METODY

•  Efektivní manažer
•  Efektivní mistr
•  Principy a praxe moderního řízení
•  Řízení a rozvoj kreativního potenciálu týmu – inventika
•  Tvůrčí komunikace v týmu
•  Metody řešení problémů
•  Rozvoj tvořivosti, tvůrčí metody a techniky
•  Vedení lidí
•  Efektivní komunikace
•  Řešení konfliktů
•  Vystupování na veřejnosti, efektivní prezentace
•  Týmová spolupráce v trans-kulturální organizaci
•  Evropské standardy manažerských způsobilostí (asKit 2003+)
•  Koučing vrcholového vedení

 

Zaregistrovat se    Přihlásit se