Videokonference, webcasts

Ve spolupráci s partnerskými organizacemi (American Management Association, Linkage International, Patria Finance a Společnost pro strategické řízení) zprostředkujeme webcasts s následnou odbornou diskusí, jejichž protagonisty jsou vůdčí osobnosti teorie a praxe světového managementu) :

Konference, CEO Roundtable Discussions ( ve spolupráci se SSŘIP a zahraničními partnery)

 • Leadership & Innovation – Sustaining Rapid Growth through Systemic Innovation (7.-8.10. 2010)
 • Turning Crisis into New Opportunities through Creativity and Innovation (18.–19.3. 2009)
 • Jak racionálně reagovat na iracionalitu finančních trhů (10.12. 2008)
 • Jak zhodnotit nové business modely a strategie v telekomunikacích a telematice (6.12. 2006)
 • Proměny farmaceutického obchodu a marketingu: Nové možnosti vztahu s partnery, zákazníky a pacienty (2.11. 2006)
 • Stavebnictví, facility management, správa majetku - proměny oboru ! (28.6. 2006)
 • Velké transformační projekty a strategie rychlého růstu (16.-17. 5. 2006)
 • Partnerství pro rozvoj : Jak založit a udržet rychlý růst prostřednictvím sdílení procesů a způsobilostí mezi dynamickými podniky (24. 3. 2005)
 • Next Generation Leadership (10. 2. 2004)
 • Podnikatelství a vůdcovství pro rozšířenou Evropu (31. 10. - 1. 11. 2002)
 • Podnikatelství a vůdcovství – nové výzvy a příležitosti (2002)
 • Aliance a strategická partnerství (2002)
 • Krizový management po 11. září – půl roku poté (5.2. 2002) Strategie a inovace v řízení pro globální síťovou ekonomiku (7. 11. 2001)
 • e-Procurement – revoluce v logistice vstupů a výstupů. Jak úspěšně rozvíjet podnikání prostřednictvím internetu (20.9. 2001)
 • Knowledge Management – reálná výzva nebo módní vlna v řízení? souvislosti pro formování firemní kultury (30.5. 2001)
 • Jak změnit tradiční české podniky v pružné firmy schopné soutěže v globální síťové ekonomice (20.3. 2001)
 •  

 

Zaregistrovat se    Přihlásit se