INVENTA 1989-2018: INOVACE PRO ÚSPĚCH NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

2018

Inventika® pro agilní správu agilního města
Koncept Kreativní Inventika® pro rozvoj a řízení Smart City

2017

Digitální transformace : Index připravenosti firmy
Digital Transformation Readiness Index : Hodnocení připravenosti firmy na digitální transformaci

2016

Operacionalizace Collinsova konceptu Good to Great a podpora jeho zavádění v podmínkách českých podniků
Rozvoj vůdčího potenciálu manažerského týmu : rozvojový dialog pro vrcholová vedení agilních firem

2015

Program inventizace inovačních projektů a iniciativ v podnicích – II. : modul Implementační inventika
Program World of Strategy in the VUCA Era na podporu anglicky orientované průpravy vrcholových manažerů

2014

Program inventizace inovačních projektů a iniciativ v podnicích – I. : modul Řešitelská inventika
Cyklus Rozvzpomínání a směřování k duchovním inspiracím pro manažery, kteří hledají inspiraci za hranicemi každodennosti

2013

Koncept 3 zlomových paradigmat / strategických revolucí : PLEBEJSKÉ VŮDCOVSTVÍ – INOVACE MODELŮ PODNIKÁNÍ – OTEVŘENÉ INOVACE  
Zpřístupnění know-how prostřednictvím sociálních sítí LinkedIn, Twitter, Facebook

2012

Podpora otevřených inovací, sdílený inovační prostor (pilotní projekt pro tucet firem)
Konfrontace se světovým strategickým managementem : kongres Strategy in Transition a fórum NEW BUSINESS MODELS AND ENTREPRENEURIAL STRATEGIES

2011

Redesign vlajkového programu Inventika® - Efektivní strategický tým a inovace – od tvůrčích námětů k vyladěné týmové akci

2010

Kolaborativní technologie : WebEx Connect, Telepresence jako nástroj zpřístupnění programů Inventy
Inovace programu InterLeader® : 23 generálních a výkonných ředitelů jako Guest Leaders

2009

Krize jako příležitost – redefinice strategie pro období hospodářského útlumu Diskusní semináře inspirované webcasty AMA (R. Charan, P. Kotler, S. Covey & Patria Finance)

2008

Řízení inovačního portfolia
Management Futures CZ 2018 – strategické scénáře
Systém Sokratés – Tvorba strategií, řízení inovací, transformační projekty

2007

Extranetem podporované transformační a rozvojové programy
Kaskádová analýza jako nástroj rekonfigurace trhu 
Senior Leadership Development Program pro region střední a východní Evropy

2006

Open space workshops Inovace podněcované zákazníky (farmaceutický a automobilový průmysl)      
3i3 – Inspirace-Inovace-Implementace : metodika a portál na podporu rozvoje dynamického podnikání

2005

Plánování rozvoje businessu zákazníků
Zákazníci jako síť vztahů (analýza křížových interakcí)
Vnitřní zdroje autentického vůdcovství
Program Living the Brand

2004

InterLeader® - Certifikační program v rozvoji vůdcovství a řízení změn
eXtrapreneurship® - Podnikatelské interakce (eKoučink)

2003

Projekt Next Generation Leadership 
Podpora představenstev a dozorčích rad : facilitace strategického rámce shody
asKit 2003+ : Zákaznicky orientované standardy strategických způsobilostí

2002

Inovativní prodej průlomových řešení
Zákaznicky orientované standardy řízení výkonu a rozvoje zůsobilostí
Videokonference se špičkovými světovými osobnostmi (J. Welch, CK Prahalad, M. Goldsmith, J. Kotter)

2001

Rozvoj internetových a e-business strategií, NetReadiness Analysis
Harmonické vůdcovství : racionální a emocionální excelence

2000

Outsourcing rozvoje lidského potenciálu podniku
Certifikační program InterProcess® 
Programy krizového řízení – poradenská podpora, preventivní příprava
Rozvoj akčního vůdcovství

1999

Rozvoj výkonové firemní kultury, strategic scorecard
Komplexní programy rozvoje správy korporací 
Certifikační programy InterDirector®, InterProject®

1998

AsKit - Evropské standardy manažerských způsobilostí
Certifikační programy InterPersonnel®, InterMarketing®

1997

Rozvoj výkonosti procesů, zvyšování produktivity
Tvorba strategie holdingů a korporací (skupin

1996

Programy revitalizace podniků
Redefinice podnikatelského prostoru a rozvoj klíčových způsobilostí

1995

InterManager® – mezinárodní certifikační studia ve strategickém řízení 
Řízení změn prostřednictvím projektů

1994

Tvorba podnikatelské strategie podniku, scénářové plánování

1993

Transformační projekty v privatizovaných podnicích 
 Audity a rozvoj lidského potenciálu, assessment & development centres

1992

Poradenská podpora při zavádění know-how, koučink pro vedení firem

1991

Vnitropodnikové manažerské kursy a výcvikové programy

1990

Veřejné manažerské konference a semináře, výcvikové programy

1989

Mezinárodní semináře : transfer špičkového know-how z předních světových institucí

 

 

 

Zaregistrovat se    Přihlásit se