INVENTA

Česká poradenská a vzdělávací firma založená v roce 1990 Ondřejem Landou (registrace u Městského soudu v Praze, oddíl C, č. 56)
Spolupracujeme s předními mezinárodními a českými podniky při rozvoji jejich konkurenceschopnosti a zvyšování podnikatelské výkonnosti .
Prosazujeme se jako partner, vyhledávaný náročnými klienty pro kvalitu, praktickou hodnotu a originalitu služeb při přeměně podniků ve vysoce výkonné a inovativní organizace, schopné úspěšně konkurovat v mezinárodním podnikatelském prostředí.

INVENTA – Your Business InnovatorsSM

 

INVENTA STRATEGIC TRANSFORMATION COMPETENCIES

 • Scenario-based strategy development & strategic workshops facilitation
 • Vision building & implementation planning
 • Business model innovations, market position enhancement, creative segmentation
 • Integrating strategy development & implementeation projects with company identity renewal (culture transformation)
 • Culture renewal / transformation consulting & coaching
 • Transform desirable behaviours into customer-oriented performance and competency development standards
 • Authentic process organisation, process redefinition, performance improvement
 • Facilitation of Board-level action & innovation workshops
 • Action-oriented open space workshop facilitation
 • Change Management-by-Projects
 • Target setting and parameterisation of "soft" performance, peformance and competency development metrics
 • Teaching / developing creativity
 • Innovations in action : Idea generation & innovation development
 • Innovation strategy development, creative potential enhancemen
 • Strategic thinking enhancement
 • Leadership development & change management
 • Core competence analysis & redefinition
 • Inventa Strategic & Transformation ToolBox - set of tools enabling the client´s teams to cope with the any problem effectively
 • Comprehensive executive development programs
 • Blending consulting/advisory, training/tutoring, facilitation & coaching competencies

 

Zaregistrovat se    Přihlásit se