Barbara Venter

   Minimalizovat

Ing. Barbara Venter.

Barbara vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu mezinárodních vztahů. V rámci manažerského vzdělávání absolvovala také tři dlouhodobé zahraniční stáže: pobyt na Sheffield Business School, účast v manažerském vzdělávacím programu organizovaném holandskou vládou (Utrecht, Holandsko), stáž v Jihoafrické republice v pobočce Deloitte – Human Capital Corporation (Johannesburg), absolvovala desítky výcvikových manažerských programů s vůdčími osobnostmi světové teorie a praxe managementu.

Prvních deset let své praxe působila v oblasti podnikového poradenství – zejména jako manažerka ve společnosti Deloitte; o šest let delší dobu se zabývá problematikou vzdělávání dospělých – nejprve přípravou a vedením manažerských vzdělávacích programů v oblasti interpersonálních dovedností. V rámci své praxe působila také jako personální ředitelka ve společnosti WALMARK, a.s. a věnovala se nastavování systému odměňování a vzdělávání ve společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. Má zkušenosti s vývojem e-learningových kurzů a e-coachingových programů – např. pro společnost O2 Telefonica při její poakviziční transformaci. Na počátku své kariéry pracovala také jako junior brand manažerka ve společnosti Coca-Cola a jako manažerka nadace Sbírky moderního umění Národní galerie v Praze.

 

Její inženýrsko-umělecké založení ji motivovalo k založení první české školy interiérového designu. DesignŠkola se stala průkopníkem kreativní aplikované výchovy, která v sofistikovaném stavebnicovém systému připravila stovky absolventů a mnoha z nich vpravdě změnila profesní i soukromý život. Její vlastní designové návrhy a realizace jdou do desítek.

 

Své kreativní, didaktické, poradenské a koučinkové způsobilosti od roku 2018 uplatňuje a dále rozvíjí v projektech společnosti Inventa, s.r.o., kde nově působí jako výkonná ředitelka.

 

 

 

 

Zaregistrovat se    Přihlásit se